Wat is het Google Mediation Process?

In overeenstemming met de Europese verordening 2019/1150 ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (‘P2B’) heeft Google het P2B Mediation Panel van het CEDR aangewezen om onafhankelijke en onpartijdige bemiddelingsdiensten te leveren bij P2B-geschillen in het Verenigd Koninkrijk en Europa.

Het CEDR is een onafhankelijke organisatie die bemiddelingsdiensten en andere Alternative Dispute Resolution-processen verleent aan bedrijven, consumenten, centrale en lokale overheden en handelsorganisaties. Het CEDR levert ervaren en hoogopgeleide bemiddelaars om schikkingen tussen zakelijke gebruikers en Google te faciliteren.

Bent u een zakelijke gebruiker en hebt u een probleem of klacht met Google als gevolg van uw gebruik van een van de onlinebemiddelingsdiensten van Google? Lees dan hieronder meer informatie over hoe bemiddeling u kan helpen een oplossing te vinden.

Stap 1:

Zakelijke gebruikers die een probleem of klacht hebben met Google, moeten zich eerst richten op de interne klachtenbehandelingsprocedures van Google. Wanneer een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost via de interne klachtenbehandelingsprocedures van Google, inclusief klantenondersteuning, kunnen zakelijke gebruikers een verzoek tot bemiddeling indienen bij Google. Zie deze pagina ter informatie.

Stap 2:

Wanneer Google ermee instemt om te bemiddelen, ontvangt de zakelijke gebruiker de bevestiging van Google samen met een autorisatiecode.

Stap 3:

Na ontvangst van een verwijzing en een autorisatiecode van Google moet de zakelijke gebruiker deel 1 van het aanvraagformulier invullen en indienen bij adr@cedr.com, met verwijzing naar ‘Google P2B’ en met inbegrip van de autorisatiecode. Formulieren zonder autorisatie code worden niet in behandeling genomen.

Klik hier om een aanvraagformulier te downloaden,.

Dit zijn de te volgen stappen nadat deel 1 van het aanvraagformulier is ingevuld door de zakelijke gebruiker en is ontvangen door het CEDR. Deze stappen zijn van toepassing op alle Google P2B-bemiddelingen tegen een vaste vergoeding bij geschillen van minder dan GBP/EUR 500.000. Het tijdschema en de procedure voor geschillen met een waarde van meer dan GBP/EUR 500.000 verschilt licht en wordt op verzoek verstrekt.

Stap 4:

Zodra het CEDR deel 1 van het aanvraagformulier van de zakelijke gebruiker heeft ontvangen, zal het CEDR contact opnemen met Google om de deelname van Google te bevestigen. 

Stap 5:

Nadat de aanvraag door beide partijen is voltooid, stelt het CEDR twee bemiddelaars voor waaruit partijen kunnen kiezen. Indien partijen niet akkoord kunnen gaan, zal het CEDR een bemiddelaar aanstellen.

Stap 6:

Zakelijke gebruikers moeten de bemiddelingsovereenkomst ondertekenen en een deel van de bemiddelingskosten betalen. Na indiening van de ondertekende bemiddelingsovereenkomst door de partijen en ontvangst van de vergoeding verstrekt het CEDR een ondertekende kopie van de overeenkomst en wordt de bemiddelaar voorgesteld.

Stap 7:

Partijen sturen schriftelijke inzendingen naar de bemiddelaar, die documenten zal uitwisselen tussen partijen nadat beide zijn ontvangen.

Stap 8:

De deelnemers aan de bemiddeling worden bevestigd door de partijen, die vervolgens deelnemen aan een inleidend gesprek met de bemiddelaar.

Stap 9:

Partijen wonen bemiddeling bij (meestal 30-45 dagen nadat de eerste verzoeken zijn bevestigd). Na bemiddeling en een vervolgperiode van 10 dagen na bemiddeling zal de bemiddelaar een uitkomstverklaring opstellen. Het CEDR zal deze verklaring aan de partijen verstrekken en bevestigen dat de bemiddeling is afgerond.

  • Het CEDR beschikt over meer dan 50 bemiddelaars die ervaren zijn in het bemiddelen bij business-to-business geschillen.
  • CEDR-bemiddelaars kunnen bemiddelen in meer dan 20 Europese talen. 
  • Bekijk hier het P2B Mediation Panel van het CEDR. 

Klik op de onderstaande links voor de sjablonen van de inzendingen volgens stap 7 (Word .docx-formaat).

Meer informatie over bemiddeling vindt u hier op onze informatiepagina.

V- Komt mijn klacht in aanmerking voor Google P2B Mediation?

A- Voor alle in aanmerking komende klachten moet eerst contact worden opgenomen met Google voor toestemming tot bemiddeling. In aanmerking komende klachten waarbij Google toestemming geeft voor bemiddeling, krijgen een autorisatiecode van Google.  Als u geen autorisatiecode hebt, raadpleeg dan het Platform-to-Business Mediation Support Center van Google.

V- Moet Google bemiddelen als ik om bemiddeling vraag?

A- Bemiddeling is een vrijwillige procedure. Beide partijen moeten akkoord gaan om te bemiddelen voordat bemiddeling kan plaatsvinden.  In overeenstemming met de P2B-verordening moet Google alle verzoeken om te bemiddelen, in goed vertrouwen overwegen. Google is echter niet verplicht en kan niet worden gedwongen om te bemiddelen bij geschillen of meningsverschillen.

V - Moet ik een vergoeding betalen om gebruik te maken van het Google P2B Mediation Process?

A- Ja, om gebruik te kunnen maken van de dienst moet u een voorschot betalen van 40% van de totale bemiddelingskosten.

P2B vereist dat de partijen in elk individueel geval een redelijk deel van de totale bemiddelingskosten dragen.

V - Kan ik deze dienst gebruiken om geschillen met betrekking tot via Google aangekochte goederen of diensten op te lossen?

A - P2B is niet van toepassing voor consumenten die diensten of goederen hebben gekocht via Google. Raadpleeg, als u een consument bent en een klacht of geschil hebt met Google of een van de zakelijke gebruikers van Google, eerst de algemene voorwaarden voor het indienen van een klacht.

Algemene informatie over P2B

  • Meer informatie over P2B vindt u hier.

Over bemiddeling

  • Meer informatie over bemiddeling vindt u hier.

Algemene veelgestelde vragen over P2B

  • Klik hier voor antwoorden op enkele van de meest gestelde vragen.

CEDR-klachtenbeleid

Als u een klacht hebt over de commerciële dienstverlening van het CEDR, kunt u het volgende klachtenbehandelingsformulier gebruiken. 

P2B is niet van toepassing voor consumenten die diensten of goederen hebben gekocht via Google. Raadpleeg, als u een consument bent en een klacht of geschil hebt met Google of een van de zakelijke gebruikers van Google, eerst de algemene voorwaarden voor het indienen van een klacht.

Extra hulp nodig?

Bel ons voor de ondersteuning die u nodig hebt

Bel ons nu
Skip to main content