Czym jest proces mediacji Google?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego („P2B”) firma Google określiła Panel mediacyjny P2B organizacji CEDR w celu zapewnienia niezależnych i bezstronnych usług mediacyjnych w odniesieniu do sporów P2B w całej Wielkiej Brytanii i Europie.

CEDR to niezależna organizacja zajmująca się mediacją i innymi alternatywnymi procesami rozwiązywania sporów dla firm, konsumentów, władz centralnych i lokalnych oraz organizacji handlowych. CEDR jest w stanie zarządzać i zapewnić doświadczonych oraz wysoko wykwalifikowanych mediatorów w celu ułatwienia zawierania porozumień ugodowych między użytkownikami biznesowymi i firmą Google.

Jeśli jesteś użytkownikiem biznesowym i masz problem lub skargę do firmy Google związaną z korzystaniem z jednej z jej usług pośrednictwa internetowego, poniżej znajdziesz więcej informacji o tym, jak mediacja może pomóc w osiągnięciu rozwiązania.

Krok 1:

Użytkownicy biznesowi, którzy mają jakikolwiek problem lub reklamację dotyczącą firmy Google powinni najpierw zapoznać się z wewnętrznymi procesami rozpatrywania reklamacji przez firmę Google. Jeśli skarga nie zostanie rozstrzygnięta w sposób zadowalający za pośrednictwem wewnętrznych procesów rozpatrywania skarg firmy Google, w tym w ramach obsługi klienta, użytkownicy biznesowi mogą złożyć do Google wniosek o mediację. Patrz na tej stronie dla uzyskania dalszych informacji.

Krok 2:

Jeśli firma Google wyrazi zgodę na mediację, użytkownik biznesowy otrzyma od Google potwierdzenie wraz z kodem autoryzacji.

Krok 3:

Po otrzymaniu od Google potwierdzenia i kodu autoryzacji użytkownik biznesowy powinien wypełnić Część 1 formularza wniosku i przesłać go na adres adr@cedr.com, dopisując „Google P2B” i kod autoryzacji. Formularze bez kodu autoryzacji nie będą przyjmowane.

Aby pobrać formularz wniosku, kliknij tutaj.

Poniżej określone zostały kroki, które powinny zostać wykonane po wypełnieniu Części 1 formularza wniosku przez użytkownika biznesowego i otrzymaniu go przez CEDR. Kroki te obowiązują w ujęciu ogólnym w odniesieniu do wszystkich opłat stałych za Mediacje Google P2B dla sporów o wartości poniżej 500 000 GBP/EUR. Harmonogram i przebieg procesów w przypadku sporów o wartości przekraczającej 500 000 GBP/EUR różnią się jedynie nieznacznie, a odpowiednie informacje mogą zostać przekazane na żądanie.

Krok 4:

Po otrzymaniu przez CEDR wypełnionej przez użytkownika Biznesowego Części 1 formularza wniosku CEDR skontaktuje się z firmą Google, aby potwierdzić udział Google. 

Krok 5:

Po wypełnieniu Wniosku przez obie Strony, CEDR zaproponuje obu Stronom do wyboru dwóch mediatorów. Jeśli Strony nie będą w stanie dojść do porozumienia, CEDR wyznaczy mediatora.

Krok 6:

Użytkownicy biznesowi będą musieli podpisać Umowę o mediacji i zapłacić część kosztów mediacji. Po złożeniu przez Strony podpisanej Umowy o mediacji i otrzymaniu opłaty CEDR przekaże podpisaną kopię Umowy i zapewni udział Mediatora.

Krok 7:

Strony wysyłają do Mediatora pisemne wnioski, który po ich otrzymaniu będzie następnie prowadzić wymianę dokumentów pomiędzy stronami.

Krok 8:

Strony potwierdzają Mediatorowi uczestnictwo w mediacji i biorą udział w rozmowie wstępnej z Mediatorem.

Krok 9:

Strony uczestniczą w mediacji (która zazwyczaj trwa 30–45 dni po potwierdzeniu wniosków wstępnych). Po zakończeniu mediacji i po upływie 10-dniowego okresu karencji Mediator wyda Oświadczenie dotyczące wyników. CEDR przedstawi to oświadczenie Stronom i potwierdzi zakończenie mediacji.

  • Organizacja CEDR dysponuje ponad 50 mediatorami doświadczonymi w zakresie mediacji dotyczącej sporów biznesowych.
  • Mediatorzy CEDR mogą prowadzić mediacje w ponad 20 językach europejskich. 
  • Patrz Panel mediacyjny P2B organizacji CEDR tutaj

Kliknij poniższe linki, aby uzyskać szablony zgłoszeń, o których mowa w Kroku 7 (w formacie .docx oprogramowania Word).

Więcej informacji na temat mediacji można znaleźć na naszej stronie informacyjnej tutaj

P.: Czy moja skarga kwalifikuje się do procesu mediacji P2B?

O.: W odniesieniu do wszystkich kwalifikujących się skarg należy najpierw skontaktować się z firmą Google, aby poprosić o zgodę na mediację. Kwalifikujące się skargi, w odniesieniu do których firma Google wyrazi zgodę na mediację, otrzymają kod autoryzacji Google.  W przypadku braku kodu autoryzacji należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Mediacji Platformy Google.

P.: Czy firma Google musi przeprowadzić mediację, jeśli złożę wniosek o mediację?

O.: Mediacja to proces oparty na konsensusie, w związku z czym zgodę na przeprowadzenie mediacji muszą wyrazić obie strony.  Zgodnie z zasadami P2B, firma Google musi wziąć pod uwagę wszystkie wnioski dotyczące mediacji w dobrej wierze, jednak nie jest zmuszona lub zobowiązana do podjęcia mediacji w odniesieniu do jakichkolwiek sporów lub niezgodności.

P.: Czy muszę uiścić opłatę za korzystanie z procesu mediacji P2B firmy Google?

O.: Tak, aby skorzystać z usługi użytkownik będzie zobowiązany do dokonania płatności na konto kwoty odpowiadającej 40% całkowitej opłaty mediacyjnej.

Proces P2B wymaga, aby Strony ponosiły całkowite koszty mediacji w rozsądnych proporcjach w każdym indywidualnym przypadku.

P.: Czy mogę korzystać z tej usługi w celu rozwiązywania sporów związanych z zakupami produktów lub usług Google?

O.: Należy pamiętać, że proces P2B nie dotyczy konsumentów, którzy zakupili usługi lub towary za pośrednictwem Google. Jeśli jesteś konsumentem i masz reklamację lub spór z Google lub jednym z użytkowników biznesowych Google, należy najpierw zapoznać się z warunkami dotyczącymi składania reklamacji.

Informacje ogólne na temat P2B

  • Dalsze informacje na temat P2B można znaleźć tutaj.

Informacje dotyczące mediacji

  • Dalsze informacje dotyczące mediacji można znaleźć tutaj.

Najczęściej zadawane pytania ogólne dotyczące P2B

  • Aby uzyskać odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań, kliknij tutaj.

Zasady dotyczące skarg w odniesieniu do usług CEDR

W przypadku skargi na usługi komercyjne firmy CEDR, można skorzystać z poniższego Formularza procedury skarg. 

Należy pamiętać, że proces P2B nie dotyczy konsumentów, którzy zakupili usługi lub towary za pośrednictwem Google. Jeśli jesteś konsumentem i masz reklamację lub spór z Google lub jednym z użytkowników biznesowych Google, należy najpierw zapoznać się z warunkami dotyczącymi składania reklamacji.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami telefonicznie – zapewnimy Ci wsparcie, którego potrzebujesz

Zadzwoń teraz
Skip to main content